CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Bazkide agurgarria,

Honen bidez, eta indarrean dagoen legerian eta gure estatutu sozialen IV. ataleko 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Txuri-Berri Izotz Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak Ohiko Batzar Orokorrerako deia egiten die bazkide guztiei. Batzar hori 2020ko urriaren 17an egingo da, 11:00etan lehen deialdian eta 11:15ean bigarren deialdian. Osasun egoera dela eta, bilera online egingo da. Mezu elektroniko bat bidaliko dizuegu deialdia adierazteko, data hurbiltzen denean meetera batzeko.

Honekin batera bidaltzen dizkizuegu batzarrerako deialdia eta bertan landuko diren kontuak.

Aztertu beharreko gaiaren garrantzia dela eta, Batzar honetara joateko eskatzen dizuegu. Bertaratzeko eta zuen boto-eskubideaz baliatzeko, bazkideak egunean izan beharko du bazkide-kuotaren ordainketa (deialdi honen eguna izango da muga).

Une honetatik aurrera, ez da bazkide berrien altarik kudeatuko.Adeitasunez,

Jose Igancio Rufo Astinza

 

Estimado socio:
Por la presente y conforme a lo establecido en la legislación vigente y en el artículo 34 de la sección
IV, de nuestros Estatutos sociales, la Junta Directiva del club de Hielo Txuri-Berri convoca a todos
sus asociados, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 17 de octubre de
2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:15 horas en segunda convocatoria. Dada
la situación sanitaria, la reunión tendrá lugar online. Os enviaremos un mail con la convocatoria para
uniros al meet cuando se acerque la fecha.
Os adjuntamos la convocatoria a la Asamblea, así como las cuentas que se tratarán en la misma.
Dada la importancia del tema a tratar, rogamos su asistencia a esta Asamblea. Para poder asistir y
ejercitar su derecho de voto, el socio deberá estar al corriente de pago de la cuota de socio (como
límite el día de la presente convocatoria).
Desde este momento no se gestionará el alta de nuevos socios.

Atentamente,
Fdo.: Jose Ignacio Rufo Astinza

Note: Carousel will only load on frontend.
by AXLI with love.